Grejanje za 1 evro - Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

1. Na šta mislimo kada govorimo "grejanje za 1 evro dnevno"?

U obzir su uzeti troškovi grejanja jednog objekta približne površine 100m2, dobre izolacije, sa podnim grejanjem. Za ovaj objekat važi da pomoću Viessmann toplotne pumpe korisnici uživaju u toplini doma za približno 1 evro na dan!

2. Šta je toplotna pumpa i zašto je zovu "obrnuti frižider"?

Toplotna pumpa je izuzetno efikasan uređaj koji služi za grejanje i hlađenje objekata i radi na istom principu rada kao Vaš frižider i zamrzivač. Iz razloga što su osnovni elementi (isparivač, kompresor, kondenzator, ekspanzioni ventil) isti kao i u Vašem frižideru, toplotne pumpe i zovemo "obrnuti frižideri". Međutim, kao što i svaki automobil ima četiri točka, motor i volan - pa opet svi automobili nisu ni izbliza isti - ni sve toplotne pumpe nisu ni blizu iste. Majstorstvo i kvalitet se ogleda u mnoštvu stvari - dokazanoj efiksanosti uređaja, kvalitetnim komponentama koje su perfektno ukomponovane, atestima... Kao i svuda, i ovde se na tržistu mogu naći neispitani uređaji iz sumnjivih izvora, nedokazivih karakteristika, bez atesta i sertifikata. Savetujemo da na to svakako obratite pažnju.

3. Na koji energent ona radi?

Jedinu energiju koju toplotna pumpa koristi, jeste električna energija za pokretanje kompresora.

4. Da li toplotna pumpa može da radi samo na podnom grejanju ili može i na radijatorima?

Toplotna pumpa može Vaš dom takođe veoma efikasno i povoljno da greje i uz pomoć radijatora. Ako je Vaš sistem radijatorskog grejanja dimenzionisan kao niskotemperaturski, toplotna pumpa će bez problema da Vam omogući pun komfor i toplinu. Pogledajte samo primere uštede na objektima sa radijatorskim grejanjem.

5. Kako da znam da li mi je sistem niskotemperaturski ili ne?

Postoji jedan jednostavni eksperiment. Ako je Vaša soba ugrejana na temperaturu od 20°C i kada je napolju -10°C, a da pri tome bez problema držite ruku na radijatoru, možete sa sigurnošću da kazete da imate niskotemperaturski sistem grejanja.

6. Kakva treba da bude izolacija kuće?

Pošto toplotne pumpe rade najbolje kada proizvode toplu vodu nešto niže nego kod kotlova standardne izrade, poželjno je da objekat bude što bolje izolovan. Dakle, što je kuća bolje izolovana – sistem je efikasniji. Ali praksa kaže da je svaka kuća priča za sebe, pa je najbolje da naši tehničari utvrde pravo stanje stvari. Pogledajte primere uštede!

7. Da li toplotna pumpa može da greje sanitarnu vodu?

Da. Ovo je standardna mogućnost kod svih Viessmann toplotnih pumpi. Priprema sanitarne vode se vrši automatski i nekoliko puta je povoljnija od standardnog načina zagrevanja vode preko električnih ili plinskih bojlera.

8. Kada se ovaj sistem najbrže otplati?

Sistem će se najbrže otplatiti ukoliko zamenjuje sistem grejanja na struju, lož ulje, ugalj i drva. Pogledajte "Primeri uštede" kao i "Način finansiranja" na realnim primerima iz života!

9. Mnogi "prodaju" priču o velikim uštedama. Kakav uvid ja imam sa Viessman toplotnom pumpom koliko trošim, tj. koliko štedim?

Ovo je jedan od retkih sistema kod koga zaista važi ono "nema laži, nema prevare". Od prvog trenutka kada je uključite, Viessmann toplotna pumpa Vam u direktnom prenosu pokazuje koliko je kWh el.energije potrošila, koliko dana već radi, koja je bila prosečna spoljna temperatura od početka grejne sezone, crta Vam dijagram potrošnje za svaki dan u nedelji... Na taj način Vi ste verovatno po prvi put "za volanom" svog sistema grejanja, bez poznatih sumnji, "platio sam 10 kubika drva, ali koliko sam dobio?", ili "šta li su sipali u ovo lož ulje?" ili "Plaćam ugalj, ali dobijam li i šljaku pride?". Obavezno pogledajte "Primeri uštede!"

10. Mogu li upravljati ovim sistemom, a da nisam kod kuće?

Ovo je posebna draž! Viessmann toplotnu pumpu Vi možete uključiti da greje Vaš prostor, a da se nalazite npr. na Havajima usred februara (Ne zvuči loše, zar ne?). To je moguće učiniti sa Vašeg ličnog mobilnog telefona, bez ikakve muke. Zamislite da se vraćate sa porodicom sa višednevnog puta i ne želite da Vas dočeka hladna kuća. Komandom sa Vašeg mobilnog telefona, uključujete grejanje - i ulazite u topli dom.

11. Na koji način greje toplotna pumpa?

Princip rada toplotne pumpe se ogleda u tome da energiju okoline iskoristimo, kako bi se u isparivaču ispario poseban fluid, koji se nalazi u samom uređaju a kojeg zovemo freon. Tako isparen freon zatim ulazi u element koji se zove kompresor i koji ima zadatak da isti sabije, čime mu povećava pritisak i što je najvažnije temperaturu. Vrela para freona nam zatim preko posebnog izmenjivača toplote zagreva vodu u našem sistemu grejanja. Grejući vodu, para freona se kondenzuje i pretvara u tečnost, nakon čega joj se preko posebnog elementa, ekspanzionog ventila, obara pritisak i kreće iznova sa novim procesom. Pogledajte detaljnije na "Kako?"

12. Šta je to koeficijent grejanja ili COP?

Koeficijent grejanja ili COP, predstavlja odnos uložene energije (potrošene struje) i dobijene toplotne energije. Jedina energija koju plaćate pri radu ovakvog sistema je struja za pokretanje kompresora, pri čemu za 1 kW električne energije dobijate i do 4,6 kW toplote, pri takvom radu COP je jednak 4,6 . Za razliku od svakog drugog uređaja za grejanje, kod koga morate da platite mnogo više energije nego što iskoristite, kod toplotne pumpe je to suprotno. Naprotiv, višestruko više dobijete energije nego što platite.